Հայաստանի Ակադեմիական գիտահետազոտական կոմպյուտերային ցանց
  • ՀԱՅ
  • ENG

ASNET-AM ցանցի ցուցանիշներ`

Ներկայումս ASNET-AM ցանցի ծառայություններից օգտվում  են  ավելի քան 3000 գիտնականներ, գիտական և տեխնիկական աշխատողներ, ասպիրանտներ, ուսանողներ և այլ օգտագործողներ:

Ցանցում տեղադրված են 100-ից ավելի սերվերներ:

Оպտիկական կապուղիների ենթակառուցվածքի ընդհանուր երկարությունը կազմում է ավելի քան 57 կմ:

Ցանցին միացված անդամ կազմակերպությունների թիվը 65 է:

Ցանցը ունի հանգուցներ 6 քաղաքներում:

Ինտերնետ միացման կապուղին՝ 1 Գբիթ/վրկ-ից ավելի:

GÉANT ցանցային ենթակառուցվածքին միացումը՝ 1 Գբիթ/վրկ:

Ցանցի սպասարկումը իրականացնում են 16 ցանցային ադմինիստրատորներ:

 

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2012-3)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2013-1)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2013-2)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2013-3)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2013-4)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2014)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2015-1-2)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2015-3-4)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2016-1)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2016-2)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2016-3)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2016-4)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2017-1)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2017-2)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2017-3)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2017-4)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2018-1)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2018-2)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2018-3)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2018-4)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2019-1)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2019-2)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2019-3)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2019-4)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2020-1)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2020-2)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2020-3)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2020-4)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2021-1)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2021-2)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2021-3)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2021-4)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2022-1)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2022-2)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2022-3)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2022-4)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2023-1)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2023-2)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2023-3)

Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (2023-4)