Հայաստանի Ակադեմիական գիտահետազոտական կոմպյուտերային ցանց
  • ՀԱՅ
  • ENG

Հայաստանի ակադեմիական գիտահետազոտական կոմպյուտերային ASNET-AM ցանց

Թույլատրելի օգտագործման կանոններ (ԹՕԿ)

(ver. 2014-03-01)

      1.Նախաբան

Հայաստանի ակադեմիական գիտահետազոտական կոմպյուտերային ASNET-AM ցանցի (այսուհետ ՑԱՆՑ) նպատակն է՝ Հայաստանի Հանրապետության գիտության,  կրթության և մշակույթի բնագավառներում ժամանակակից կոմպյուտերային հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների արդյունավետ օգտագործման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը, զարգացումը, տրամադրումը:

Սույն փաստաթուղթը նկարագրում է ՑԱՆՑ-ի թույլատրելի օգտագործման կանոնները (ԹՕԿ), պայմանագրային հիմունքներով ՑԱՆՑ–ին անդամակցող կազմակերպությունների համար (այսուհետ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ):

2 Թույլատրելի օգտագործում

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ-ը կարող է օգտվել ՑԱՆՑ-ի տրամադրվող ծառայություններից տեղեկատվության փոխանակման համար և ՑԱՆՑ-ից օգտվող այլ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ հետ համատեղ հետազոտություններ կատարելու նպատակով:

3.Անթույլատրելի օգտագործում

     3.1. ՑԱՆՑ –ի  ծառայություններից  արգելված է օգտվել հետևյալ դեպքերում. 

    3.1.1. Ցանկացած վիրավորական կամ պոռնոգրաֆիկ պատկերների ստեղծման կամ փոխանցման դեպքում, այնպիսի տվյալների կամ նյութերի տարածման դեպքում,  որոնք անթույլատրելի են Հայաստանի օրենսդրությամբ և համապատասխանում են կիբեր-հանցագործության սահմանմանը:

   3.1.2 Այնպիսի նյութերի ստեղծման  կամ փոխանցման դեպքում, որոնք կարող են օգտվողներին նյարդայնացնել կամ  առաջացնել անհարմարություն:

   3.1.3. Այնպիսի նյութերի ստեղծումը կամ փոխանցումը, որոնք կարող են դասակարգվել որպես վիրավորական կամ զրպարտչական:

   3.1.4. Հեղինակային իրավունքի մասին օրենքի խախտում պարունակող նյութերի փոխանցման դեպքում:

   3.1.5. Առևտրային կամ գովազդային նյութերի, այդ թվում նաև սպամի փոխանցման դեպքում:

   3.1.6. Գիտակցված անթույլատրելի մուտք այլ  ցանցերի միջոցներին կամ ծառայություններին, որոնք հասանելի են  ՑԱՆՑ-ի միջոցով:

   3.1.7. ՑԱՆՑ–ի ռեսուրսների, ծառայությունների և ծառայությունների մեջ ներգրաված սպասարկող անձնակազմի ջանքերի անհիմն վատնումը:

   3.1.8. Այլ օգտվողների տվյալների ոչնչացումը կամ խափանումը:

   3.1.9. Այլ օգտվողների տեղեկությունների  գաղտնիության խախտումը:

   3.1.10. Այլ օգտվողների աշխատանքի արդյունքի  ոչնչացումը: 

   3.1.11. ՑԱՆՑ–ի ռեսուրսների այնպիսի օգտագործումը, որի դեպքում անհնարին է այլ  օգտվողներին ծառայությունների մատուցումը (օրինակ,  հաղորդակցական գծերի կամ ցանցի երթուղավորիչ սարքավորումների գերբեռնվածությունը):

   3.1.12. Չենթարկվելը ՑԱՆՑ–ի վարչակազմի պահանջներին  դադարեցնել  ցանկացած ծրագրային կամ ապարատային միջոցների օգտագործումը, որը առաջացնում է  ՑԱՆՑ–ի շահագործման ընդհատում:

   3.1.13. ՑԱՆՑ–ի ռեսուրսների օգտագործման այլ չարաշահումներ, ինչպիսիք են վիրուսների տարածումը:

   3.2. ՑԱՆՑ–ի ռեսուրսներից օգտվելիս այլ ցանցեր մուտք գործելու համար նրանց կողմից թույլատրելի օգտագործման կանոնների ցանկացած խախտումները համարժեք են  ՑԱՆՑ–ի  ռեսուրսների անթույլատրելի օգտագործմանը:

   4. Գործածման պայմանների պահպանում

   4.1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ–ը պատասխանատու է սույն փաստաթղթում սահմանված ԹՕԿ -ի պահպանմանը և երաշխավորում է ՑԱՆՑ–ի   ռեսուրսների թույլատրելի օգտագործումը:

   4.2. Ծառայությունների  տրամադրումը ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ  կդադարեցվի հետևյալ դեպքերում.

   4.2.1. ԹՕԿ -ի խախտումների շարունակական դեպքերում ՑԱՆՑ–ի վարչակազմի բազմակի զգուշացումներից հետո: Ծառայությունները կվերականգնվեն, երբ ՑԱՆՑ–ի վարչակազմը կստանա ապացույց, որ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ–ը ձեռնարկել է ապագայում ընդունելի աշխատանքային ռեժիմը ապահովելու համապատասխան միջոցներ:

   4.2.2. ՑԱՆՑ–ի ռեսուրսների այնպիսի օգտագործման դեպքերում, որոնք հանգեցրել են ՑԱՆՑ–ի այլ օգտվողների սպասարկման վատթարացմանը: Նման դադարեցումը կարող է իրականացվել ՑԱՆՑ–ի վարչակազմի որոշմամբ  և սպասարկումը  կվերականգնվի միայն այն դեպքում, երբ կվերացվի այլ օգտվողների սպասարկումը վատթարացնող պատճառը:

   4.3. Այն դեպքերում, երբ ԹՕԿ-ի  խախտումները անօրինական են և  պատճառ են հանդիսացել  ՑԱՆՑ- ին կամ ՑԱՆՑ- ին միացած երրորդ կողմի ռեսուրսներին հասցրած վնասի կամ կորստի, ապա համաձայն ՀՀ օրենսդրությանը հարցը կարող է փոխանցվել դատարան հասցրած վնասի փոխհատուցման մասին որոշում կայացնելու նպատակով:

   4.4. Նախընտրելի է, որ չարաշահումները կանխվեն  ՑԱՆՑ- ի ռեսուրսներից  օգտվողների պատասխանատու վերաբերմունքի  և ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ կողմից համապատասխան կարգապահական միջոցների  ձեռնարկման համադրությամբ:

   5.Վերջաբան

   5.1. ԹՕԿ-ը պարբերաբար կվերանայվի ցանցի վարչակազմի կողմից և կթարմացվի համաձայն ՑԱՆՑ- ի կարիքների և պահանջների: ԹՕԿ-ի գործող տարբերակը հասանելի է http://www.asnet.am/aup հասցեով:

   5.2. ԹՕԿ-ի բովանդակության փոփոխությունները կարող են քննարկվել և հաստատվել ՑԱՆՑ- ի տարեկան հաշվետու ժողովի ընթացքում:

   5.3. Ներկայացված ԹՕԿ-ի  վերաբերվող բոլոր հարցերը, մեկնաբանությունները և առաջարկությունները կարող են  ուղարկվեն netsupport@sci.am  հասցեին:

   6. Աղբյուրներ

   Ներկայացված ԹՕԿ-ի  նախապատրաստման համար առավել կարևոր փաստաթղթերն են.

 6.1 RFC 1087. Ethics and the Internet. http://www.ietf.org/rfc/rfc1087.txt
 6.2 http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt
 6.3 GEANT ցանցի օգտագործում  http://geant1.archive.geant.net/server/show/nav.506.html

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ է

01.03.2014