Հայաստանի Ակադեմիական գիտահետազոտական կոմպյուտերային ցանց
  • ՀԱՅ
  • ENG

ASNET-AM ցանցի անդամ-կազմակերկություններն են՝

Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ) նախագահություն

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե

ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարան

ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ կենսաքիմիայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս.Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ "Հայկենսատեխնոլոգիա" գիտաարտադրական կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ միկրոբիոլոգիայի և Մանրէների Ավանդադրման Կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա.Օրբելու անվ. Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կեմտրոնի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի կենդանաբանության ինստիտուտ

Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Լ.Մնջոյանի անվ. Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Մոլեկուլի կառույցի ուսումնասիրությունների կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվ. Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան

Հայկական հանրագիտարան

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» հրատարակչություն

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտության զարգացման հիմնադրամ»

Հայաստանի ազգային գրադարան

Երևանի պետական համալսարան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան)

Երևանի պետական բժշկական համալսարան

Արցախի պետական համալսարանն (ԱրՊՀ)

Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

Ազգային վիճակագրական ծառայություն

Ռադիոչափումների գիտահետազոտական ինստիտուտ

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտե

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության “Հայպետհիդրոմետ” ծառայություն

Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի տարածաշրջանային գրասենյակ

ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն միջազգային կազմակերպություն

ՀՀ ԱՆ Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ

Եվրոպական Համալսարան

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան

Գ.Վ. ՊԼԵԽԱՆՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամ

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա