Հայաստանի Ակադեմիական գիտահետազոտական կոմպյուտերային ցանց
  • ՀԱՅ
  • ENG

ASNET-AM ցանցի անդամ-կազմակերկություններն են՝

Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ) նախագահություն

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության Գիտության Կոմիտե

ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարան

ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս.Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ միկրոբիոլոգիայի և Մանրէների Ավանդադրման Կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա.Օրբելու անվ. Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի կենդանաբանության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Լ.Մնջոյանի անվ. Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Մոլեկուլի կառույցի ուսումնասիրությունների կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Գ.Մանվելյանի անվ. ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվ. Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ

«ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամ

ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկական հանրագիտարանի hրատարակչություն»

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» հրատարակչություն

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտության զարգացման հիմնադրամ»

Հայաստանի Ազգային գրադարան

Երևանի պետական համալսարան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան)

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամ

Արցախի պետական համալսարան (ԱրՊՀ)

Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության բարձրագույն որակավորման կոմիտե

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն»

ՀՀ ԳԱԱ ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն միջազգային կազմակերպություն

ՀՀ ԱՆ Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ

«Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա» հիմնադրամ

«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ

Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամ

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

«Ինտերնետ տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՍՊԸ

«ՌԱՕ Մարս» ՓԲԸ

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան հիմնադրամ

«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազետական ինստիտուտ» հիմնադրամ

Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամ

«Թերմոռոս–Ար» ՍՊԸ

ՀՀ ԳԱԱ ՊՈԱԿ Նախագահության Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով