Հայաստանի Ակադեմիական գիտահետազոտական կոմպյուտերային ցանց
  • ՀԱՅ
  • ENG

Էլ.փոստի գրանցում Thunderbird ծրագրում:

 

Ինչպե՞ս գրանցել էլ.փոստ Thunderbird ծրագրում:


Արդեն բացված ծրագրում, պետք է սեղմել մեջտեղում գտնվող Email կոճակի վրա



Այնուհետև կբացվի պատուհան, որտեղ պետք է սեղմեք Skip this and use my existing email կոճակը:



Այս պատուհանում լրացրեք պահանջվող դաշտերը, վերջում սեղմեք Remember password և Continue



Այս պատուհանում տարբերակներից նշեք IMAP(remote folders),ապա Manual Config



Incoming բաժնում ընտրեք IMAP, SSL բաժնում, երկու տեղում էլ ընտրեք SSL/TLS: Authentication բաժնում երկու տեղում էլ ընտրեք Normal Password, հետևեք, որ Port բաժնում լինեն համապատասխանաբար 993, 465, այնուհետև Done: