Հայաստանի Ակադեմիական գիտահետազոտական կոմպյուտերային ցանց
  • ՀԱՅ
  • ENG

Էլ.փոստի գրանցում էլ.սարքում:

 

Ինչպե՞ս գրանցել էլ.փոստ Android սարքում:




Բացել Google Play կամ Play Market ծրագիրը և որոնման բաժնում գրել k9 mail:



Որոնման արդյունքների մեջ գտնելK9 mail (K-9 mail Dog Walkers արտադրողից) և սեղմել այն:



Սեղմեք Install



Բացված պատուհանում սեղմեք Accept



Սպասեք մինչև այն կտեղադրվի:



Տեղադրվելուց հետո սեղմեք Open



Բացվեց ծրագիրը, աջ ներքևում սեղմեք Next



Այստեղ առաջին դաշտում գրեք Ձեր Էլ.հասցեն,2-րդ ում Ձեր հասցեի գաղտնաբառը, ապա Manual Setup



What kind of account is this հարցին պատասխանեք IMAP



Առաջին դաշտում Ձեր Mail սերվերի անունը, երկրորդում SSL/TLS, Port բաժնում 993, username բաժնում Ձեր username-ը,Authentication բաժնում Normal Password, ապա NEXT